Ako nakupovať?

 1. Produkty zakúpite jednoducho bez registrácie, vložením vybraného tovaru do košíka pomocou tlačidla „Pridať do košíka“.
 2. V košíku máte následne ešte možnosť upraviť množstvo tovaru alebo ho z košíka odstrániť.
 3. V ďalšom kroku – v pokladni – vyplňujete doručovacie a fakturačné údaje, spôsob platby a spôsob doručenia.
  fakturačné údaje – vyplňujete kontaktné informácie. Ak je fakturačná aj doručovacia adresa rovnaká, vyplňujete len fakturačné údaje.
  ak potrebujete doručenie na inú ako fakturačnú adresu, začiarknite políčko „Dodanie na inú adresu ako fakturačnú“ a následne máte možnosť vyplniť doručovaciu adresu.
 4. DOPRAVA:
  • Kuriér – 5€
 5. PLATOBNÉ METÓDY:
  • Online platba kartou – platebná brána 24PAY
  • Platba prevodom na náš bankový účet:
   • IBAN: SK62 0900 0000 0004 7985 9633
   • AKO VARIABILNÝ SYMBOL POUŽIJETE ČÍSLO OBJEDNÁVKY
  • platba dobierkou kuriérovi pri prevzatí tovaru
 6. Po vyplnení potrebných údajov a odsúhlasení obchodných podmienok bude objednávka odoslaná.
Máte otázky?
Potrebujete poradiť?

Neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám poradíme a zodpovieme všetky Vaše otázky.

Kontaktujte nás

Fakturačná adresa

P&M&P, s.r.o.,
Branisková 16, 040 12 Košice
IČO: 45313059,
IČDPH: SK2022931097

Adresa pre vrátenie zásielok

P&M&P, s.r.o.,
Bulharská 9, 040 01 Košice